СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ И НАРКОМАНОВ В ВЕНГРИИ

  • Миклош ТИХАНЬИ Университет государственной службы
  • Сабольч МАТЬЯШ Университет государственной службы
  • Винс ВАРИ Университет государственной службы
  • Кристина Александровна КРАСНОВА Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия
Ключевые слова: употребление наркотиков, запрет на наркотики, наркополитика, криминализация, Венгрия, черный рынок, преступность, предупреждение преступности, уголовное право, наркотики

Аннотация

Авторы рассматривают теоретические и прикладные проблемы предотвращения незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ в Венгрии в уголовно-правовом и криминологическом аспектах. Актуальность исследования определяется тем фактом, что действие третьей стратегии Венгрии в области наркотиков (на 2013—2020 годы) истекает в 2020 году, поэтому есть необходимость в разработке новой. Особое внимание авторы уделяют возрастным и гендерным характеристикам лиц, употребляющих наркотики, что позволяет выявить наиболее уязвимые группы, которые должны поддерживаться государственными профилактическими программами. Авторы также проанализировали данные о смертности от употребления наркотиков и пришли к выводу, что начиная с 2010 года в качестве основных причин смертности наркоманов преобладали метадон и другие неопиатные препараты.

По результатам исследования были обобщены текущие тенденции употребления наркотиков в Венгрии. Полученные результаты важны для разработки стратегии борьбы с наркотиками на новый период и совершенствования законодательства, а также для профилактической работы правоохранительных органов как Венгрии, так и других европейских стран.

Биографии авторов

Миклош ТИХАНЬИ, Университет государственной службы

Доктор философии, доцент факультета правоохранительных органов. Университет государственной службы. Майор полиции.

H-1083 Венгрия, Будапешт, Людовикатор, 2.

E-mail: tihanyi.miklos@uni-nke.hu.

Сабольч МАТЬЯШ, Университет государственной службы

МАТЬЯШ Сабольч. Доктор философии, доцент факультета правоохранительных органов. Университет государственной службы. Майор полиции.

H-1083 Венгрия, Будапешт, Людовикатор, 2.

E-mail: matyas.szabolcs@uni-nke.hu

Винс ВАРИ, Университет государственной службы

Доктор философии, доцент факультета правоохранительных органов. Университет государственной службы. Подполковник полиции.

H-1083 Венгрия, Будапешт, Людовикатор, 2.

E-mail: vari.vince@uni-nke.hu

Кристина Александровна КРАСНОВА, Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права. Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия.

197046, Санкт-Петербург, Александровский парк, 5.

E-mail: krasnova_vnii@mail.ru

Литература

A szert feltehetően kínai laborokban állítják elő. Available at: https://hvg.hu/itthon/20200901_bika_dizajnerdrog (accessed 03.10.2020).

Flacks, S. (2019) Making drug harms: Punishments for drugs offenders who pose risks to children. European Journal of Criminology, vol. 16, issue 6, pp. 652—670. doi.org/10.1177/1477370818775291

Fürst Zsuzsanna, Wenger Tibor (ed.) (2010) A kábítószer-abúzus orvosi, jogi és társadalmi vonatkozásai, Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

Kaló, Zs., Szabó, R., Bálint, R., Péterfi, A., Port, Á., Szatmári, D., Tarján, A., Horváth, G. (2018) Az új pszichoaktív szerek monitorozása kulcsszakértők bevonásával Magyarországon 2017—2018-ban. Nemzeti Drog Fókuszpont. Kutatási beszámoló, Kézirat.

Kobets, P. N., Krasnova, K. A. (2020) International law enforcement cooperation in countering illicit drug trafficking. Proceedings of the Legal Science in the 21st Century: Current Problems and Prospects for Their Solutions. A collection of scientific articles based on the results of the fourth round table with All-Russian and international participation (Shakhty, Rostov region, April 29—30, 2020), Moscow: KONVERT, pp. 127—129.

Lévai, Miklós (1991) A kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései. Miskolc: Magyar Tudományos Akadémia.

Mátyás, Szabolcs (2018) A szervezett bűnözés kriminálgeográfiai vizsgálata. Proceedings of the Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása információáramlási szempontból I (ed. Frigyer László), Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, pp. 134—168.

Monica J. Barratt, Judith Aldridge. No magic pocket: Buying and selling on drug cryptomarkets in response to the COVID-19 pandemic and social restrictions. International Journal of Drug Policy, 31 July 2020, p. 102894. doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102894

Nemzeti Drog Fókuszpont (2018) 2018-as ÉVES JELENTÉS (2017-es adatok) az EMCDDA számára, Magyarország: REITOX. Available at: http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2018_HU.pdf (accessed 03.10.2020).

Paksi, B., Magi, A., Felvinczi, K., Demetrovics, Zs. (2015) Drogfogyasztás a magyarországi felnőtt népesség körében — a 2015. Évi “Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról” (OLAAP 2015) elsőeredményei. Proceedings of the Magyar Addiktológiai Társaság X. Országos Kongresszusa (Siófok, November 26—28, 2015), p. 53. Available at: http://www.mat.org.hu/doksi/2015/Absztraktfuzet_MAT_X_2015.pdf (accessed 03.10.2020).

Romposné, Éva (2017) Designer drog — új pszichoaktív anyag — kábítószer. A terület jogi szabályozásának a változása, hiányosságai és azok hatása a vegyészszakértői tevékenységre. Doktori Műhelytanulmányok: A jogtudomány sajátossága, Győr: Széchenyi István Egyetempp, pp. 285—295.

Sivadó, Máté (2017) Jelenkori drogpolitika Magyarországon és Európában, tengerentúli kitekintéssel. Proceedings of the Studia Doctorandorum Alumnae : Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból (ed. Szabó Csaba), Budapest: Pytheas Kiadó, pp. 11—265.

Tihanyi, Miklós (2009) Rendőri intézkedések kábítószer-fogyasztás esetén. Proceedings of the Rendészeti Ismeretek a kábítószer-problémával kapcsolatban (ed. Rácz Jenő), Budapest: ETO-Print Nyomdaipari Kft, pp. 324—363.

Zhesterov, P. V. (2020) Prospects of economy of criminal repression members in illegal drug trafficking in the CARICC member states, International Criminal Law and International Justice, no 6, pp. 12—15.

Zsadányi, Zsuzsa (2012). A drogfogyasztás alakulása Magyarországon. Available at: http://mipszi.hu/cikk/130309-drogfogyasztas-alakulasa-magyarorszagon (accessed 03.10.2020).

Ürmösné Simon, Gabriella (2018) Drug abuse. In: Technical English for officers, Budapest: Dialóg Campus Kiadó, pp. 27—51.

Опубликован
2020-10-30
Как цитировать
ТИХАНЬИ, М., МАТЬЯШ, С., ВАРИ, В., & КРАСНОВА, К. А. (2020). СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ И НАРКОМАНОВ В ВЕНГРИИ. Журнал ВИКТИМОЛОГИЯ, (3(25), 53-60. извлечено от https://victimolog.ru/index.php/victimo/article/view/126
Раздел
Зарубежный опыт